Four Seasons Preferred Partner Mandarin Oriental Fan Club Belmond Bellini Club

BON VOYAGEs private

Vítejte na stránkách Voyages Private a.s.

Firma byla založena v roce 2007 s cílem poskytovat služby v cestovním ruchu na nejvyšší úrovni. Diskrétní a individuální přístup jsou našimi klíčovými aspekty, každý klient je pro nás velice důležitý a k jeho požadavkům i přáním takto přistupujeme.

Našim váženým klientům poskytujeme širokou škálu služeb z oblasti cestovního ruchu, mezi které patří například letenky všech leteckých společností či cesty soukromými letadly, ubytování v nejlepších hotelech světa v exotických destinacích či metropolích, nezapomenutelné plavby. Doporučíme a rezervujeme místa ve vyhlášených restauracích či zajistíme vstupenky na významné akce…

Individuálním i korporátním klientům se samozřejmostí poskytujeme veškeré doprovodné služby jako jsou transfery či pojištění. Ve spolupráci s našimi prověřenými partnery v České republice i zahraničí zajišťujeme incentivní cesty a konference.

Jsme například vybraným partnerem prestižní hotelové sítě Four Seasons Hotels & Resorts, ale spolupracujeme také se všemi světově proslulými hotelovými řetězci. Stejně tak si vážíme úzké partnerské spolupráce se společností Silver Sea, která se svou jedinečnou flotilou nabízí luxusní plavby ve světových vodách.

Tyto stránky jsou pouze informativního charakteru a bude mi ctí se s Vámi osobně sejít ke konzultaci.

Viktor Frkal, předseda představenstva

Welcome on the webpage of the Voyages Private a.s

Our company was founded in 2007 with the aim to provide tourism services at the highest level. Discrete and individual approach is our key aspect, and we deal with demands and wishes of each of our clients because every client is very important to us.

We provide our esteemed clients a wide range of services in the field of tourism, including flights by all airlines or travels by a private aircraft, accommodation in the best hotels worldwide in the exotic destinations or cities and unforgettable cruises. We can recommend and reserve places in famous restaurants or arrange tickets to major events...

As a matter of course, we provide individual or corporate clients all associated services, such as transfers or insurance. In cooperation with our proven partners in the Czech Republic and abroad, we ensure incentive travels and conferences.

We are selected partners of the prestigious hotel networks, such as Four Seasons Hotels & Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group and Belmond (Orient Express), but we also cooperate with all the world-renowned hotel chains. Likewise, we appreciate the close partnership with the Silver Sea Company, which offers luxury sailing the world´s sees with its unique ship fleet.

This webpage is intended for information only, and we shall be honoured to meet you in personal consulting. 

copyright © 2012 Voyages Private a. s. | music: "Last waves (Skit)" (Aleksey Chistilin) / CC BY-ND 3.0